roymustafa84

roymustafa84

Maliyyə uçotu

Müştərilərimizə maliyyə məlumatlarını vaxtında və dəqiq şəkildə təqdim etmək, güzəştə getməyəcəyimizi düşündüyümüz bir öhdəlikdir. Mənalı, yaxşı təşkil olunmuş maliyyə qeydləri işinizi gündəlik olaraq daha səmərəli idarə etməyə imkan verir. Şirkətimiz...

Read more

Kadr işləri

Şirkətin ən çox qarşılaşdığı problemlərdən biri  kadr uçotunun aparılması ilə bağlıdır. Kadr uçotunun  lazımınca qiymətləndirilməməsi maliyyə sanksiyalarının yaranmasına gətirir. Şirkətimiz bu problemin həll olunmasını öz üzərinə götürür  və siz etibarlı...

Read more

Hüquqi xidmətlər

Hüquqi xidmətlərimizə  şirkətlər, fiziki şəxslərin qeydiyyata alınması,  hüquqi sənədlərdə dəyişikliklər müqavilələrin ləğvi, Müqavilələrin hazırlanması daxildir. Hüquqi məsələlərinizi mütəxəssislərə həvalə edərək siz artıq vaxt və enerji sərf etməkdən qurtulacaqsınız. Əvəzində isə...

Read more

Biznes plan

Biznes plan yeni və mövcud firmanın y bazara daxil olması və cari vəziyyətin  qiymətləndirilməsi gələcək gözləntiləri əks etdirən  hesabat formasıdır. Burada şirkətin bütün planlarına marketinq, maliyyə və əməliyyat nöqteyi-nəzərdən baxılır....

Read more

Qiymətləndirmə

Əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsi  və yenidən qiymətləndirilməsi maliyyə hesabatlarının düzgün göstərilmısi üçün  çox vacibdir. Əmlakın qiymətləndirilməsi bazarın düzgün təhlilindən, gələcək  bazar qiymətlərinin proqnoz edilməsindən asılıdır.Aktivlərin qiymətləndirilməsi və ya yenidən qiymətləndirilməsi mütəxəssislərimiz...

Read more

Vergi

Vergi qanunlarının qəsdən və ya bilməyərəkdən pozulması şirkətlərinizin külli miqdarda cərimələnməsinə səbəb olur. Bu səbəbdən vergi əməliyyatlarının düzgün aparılması  riskləri  minimuma endirmək üçün sizə peşəkar mütəxəssis komandası lazım olur. Vergi...

Read more
Page 2 of 3 1 2 3