roymustafa84

roymustafa84

Xarici audit

Auditor xidmətləri – müəssisənin iqtisadi-maliyyə vəziyyətini daha dolğun və obyektiv qiymətləndirməyə, biznesin mənfəətinin və effektivliyinin artırılmasına yönəlmiş gələcək fəaliyyət planını hazırlamağa imkanı verən, şirkətin idarə edilməsini yaxşılaşdıran prosedurlar kompleksidir.

Read more

Daxili audit

Daxili audit sistemi müəssisə daxilində yoxlama, qiymətləndirmə və nəzarət funksiyasını həyata keçirir, menecerlər və ya direktorlar tərəfindən müəyyən olunur. Direktorlar müəssisənin daxili auditini həyata keçirmək üçün daxili audit departamenti yarada...

Read more

Xidmətlərimiz

Bank, Maliyyə və sığorta münasibətləri ilə əlaqədar mübahisələrin həll olunması və konsultasiyaların verilməsi Hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin hüquqi müşaiyət olunması. Korporativ hüquq sahəsi üzrə məsləhətlərin verilməsi və işlərin görülməsi. Bütün növ...

Read more
Page 3 of 3 1 2 3