Daxili audit sistemi müəssisə daxilində yoxlama, qiymətləndirmə və nəzarət funksiyasını həyata keçirir, menecerlər və ya direktorlar tərəfindən müəyyən olunur. Direktorlar müəssisənin daxili auditini həyata keçirmək üçün daxili audit departamenti yarada və ya daxili audit yoxlamasını həyata keçirmək üçün şirkətimizə müraciət edə  bilər.

Daxili nəzarət sisteminin 5 tərkib hissəsi üzrə yoxlayırıq:

  1. Nəzarət mühiti .
  2. Müəssisənin risk qiymətləndirmə prosesi.
  3.  Maliyyə hesabatı ilə əlaqədar informasiya sistemi.
  4.  Nəzarət tədbirləri.

Daxili nəzarətin monitorinqi.

Bizim xidmətlərimizdən yararlanmaq üçün müraciət edin.