Auditor xidmətləri – müəssisənin iqtisadi-maliyyə vəziyyətini daha dolğun və obyektiv qiymətləndirməyə, biznesin mənfəətinin və effektivliyinin artırılmasına yönəlmiş gələcək fəaliyyət planını hazırlamağa imkanı verən, şirkətin idarə edilməsini yaxşılaşdıran prosedurlar kompleksidir.

Audit xidmətlərimizə daxildir:

  • Biznes perfomansın analizi və menecment məqsədləri ilə qarşılaşdırılması.
  • Biznes riskinin qiymətləndirilməsi.
  • Maliyyə hesabatlarının yoxlanması və audit reportunun verilməsi.

Bizim xidmətlərimizdən yararlanmaq üçün müraciət edin.