Müəssisələrin ləğvi göründüyü kimi asan məsələ deyildir. Müəssisələrin ləğvi məsələsi borc və digər səbəblərdən yarana bilər. Hansı səbəbdən yaranmasından asılı olmayaraq A- Auditin hüquqşünasları müəssisələrin ləğvi məsələsini qısa zaman ərzində və hüquq çərçivəsində həll etməyi sizə təklif edir. Şirkətin ləğv olunmasını mütəxəssislərə etibar etməklə çox sərfəli qiymətlərlə ən qısa zaman kəsiyində problemlərdən qurtulacaqsınız.

Bizim xidmətlərimizdən yararlanmaq üçün müraciət edin.