Şirkətin ən çox qarşılaşdığı problemlərdən biri  kadr uçotunun aparılması ilə bağlıdır. Kadr uçotunun  lazımınca qiymətləndirilməməsi maliyyə sanksiyalarının yaranmasına gətirir. Şirkətimiz bu problemin həll olunmasını öz üzərinə götürür  və siz etibarlı iş təklifi edir.  Kadr uçotunun qurulmasına müqavilələrin tərtib olunması, təftiş predmeti üzrə kargüzarlığının,  işçilərin şəxsi işlərinin yaradılması işlərindən ibarətdir.

Bizim xidmətlərimizdən yararlanmaq üçün müraciət edin.