Maliyyə təhlili investorlara investisiya qərarlarını verməyə kömək edir. Maliyyə təhlili zamanı biz investisiya olunacaq şirkətinin hər tərəfli təhlilini aparırıq və investisiya qərarına təsir göstərə biləcək məsələlərə aydınlıq gətiririk.

Maliyyə təhlilin əsas məqsədi risklərin aşkar edilməsidir ki, bu da investorun danışıqlar vaxtı daha güclü mövqeyə malik olmasını təmin edir.

Xidmətimizə aşağıdakılar daxildir:

  • Pul vəsaitlərinin idarə olunması.
  • Proseslərin analizi.
  • Uzunmüddətli pul hərəkətlərinin proqnozlaşdırılması.
  • Start up xərcləri.
  • İlkin investisiyanın analizi.
  • Maliyyə mənbəyinin araşdırılması.

Bizim xidmətlərimizdən yararlanmaq üçün müraciət edin.