Əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsi  və yenidən qiymətləndirilməsi maliyyə hesabatlarının düzgün göstərilmısi üçün  çox vacibdir. Əmlakın qiymətləndirilməsi bazarın düzgün təhlilindən, gələcək  bazar qiymətlərinin proqnoz edilməsindən asılıdır.Aktivlərin qiymətləndirilməsi və ya yenidən qiymətləndirilməsi mütəxəssislərimiz tərəfindən aparıla bilər.

Bu xidmətə daxildir: Uçot üçün daxili prosedur qaydanın yazılması,tərtib olunacaq reyestr şirkətin aktivlərini rahat idarə etmək üçün bütün lazımi məlumatları əks etdirəcək, o cümlədən: aktivlərin kateqoriyası, yerləşdiyi ərazi, qiymətləndirmə üçün əsas texniki parametrlər, alınan il, məsul struktur bölməsi və işçi, aktivin cari vəziyyəti və foto şəkili. Bütün aktivlər barkod və aktivin adı ilə etiketlənir.

Bizim xidmətlərimizdən yararlanmaq üçün müraciət edin.