• Bank, Maliyyə və sığorta münasibətləri ilə əlaqədar mübahisələrin həll olunması və konsultasiyaların verilməsi
 • Hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin hüquqi müşaiyət olunması.
 • Korporativ hüquq sahəsi üzrə məsləhətlərin verilməsi və işlərin görülməsi.
 • Bütün növ hüquqi şəxslərin qeydiyyatı, ləğvi, birləşməsi, bölünməsi, ayrılması və gələcək fəaliyyətin hüquqi konsaltinqi.
 • Təsis sənədlərinə dəyişikliklərin əlavə edilməsi, müəssisələrin yenidən təşkili;
 • Daxili korporativ və təsis sənədlərinin hazırlanması;
 • Vergi yoxlamaları olan zaman təşkilatların maraqlarının təmsil edilməsi, vergi yoxlama aktlarına etirazların hazırlanması və vergiödəyicisinin məsuliyyətə cəlb edilməsindən şikayət verilməsi.
 • Vergi mübahisələrinin məhkəmə/məhkəmədən xaric qaydada nizamlanması.
 • Vergi mübahisələrinin məhkəmədə həlli (vergi orqanların aktlarının qeyri-qanuni sayılması və ləğvi), artıq ödənilmiş vergi məbləğlərinin və tutulmaqların qaytarılması.
 • Artıq ödənilmiş/alınmış vergi və rüsumların geri qaytarılması.
 • Müqavilələrin bağlanması, icrası, müqaviləyə dəyişikliklər edilməsi və müqaviləyə xitam verilməsi ilə bağlı mübahisələrin tənzimlənməsi;
 • Birinci instansiya, apellyasiya və kassasiya məhkəmələrində maraqların təmsil edilməsi.
 • Müştərinin iqtisadi fəaliyyət sahəsində cinayət və inzibati işlər üzrə hüquq və mənafelərinin qorunması.
 • Cinayət işlərində müştərilərin hüquq və maraqlarının qorunması.
 • Müştərilərin nəzarət orqanları ilə münasibətdə hüquq və maraqların qorunması.
 • Əmək (qeyri-qanuni işdən çıxarılma, həm işəgötürənin, həmçinin də işçinin hüquqların məhdudlaşdırılması ilə əlaqədar mübahisələr və s.), ailə hüququ (boşanma, nigahın pozulması ilə əlaqədar mübahisələr, əmlakın bölünməsi, aliment, nigah müqaviləsinin tərtib olunması və s.) ilə əlaqədar məsələlərin konsultasiyası.
 • Daşınmaz əmlak, torpaq və digər əmlakla, həmçinin xaricdə yerləşən əmlakla bağlı sazişlərin müşayiət edilməsi, konsultasiyası.
 • Mülki, Cinayət və İnzibati işlərin aparılması və konsultasiyası. Pozulmuş qanunların qorunmasının formalaşdırılması məsələləri ilə əlaqədar konsultasiya, yaxud qanunu tədbiq etmə praktikasının müxtəlif aspektlərindən dəqiq və düzgün məsləhətlər.
 • Müqavilələrin hüquqi ekspertizası, danışıqlarda iştirak.